July 24, 2021

Prijava patenta preko spleta

Področje pravic in zaščite intelektualne lastnine je izredno široko in kompleksno, zato ne moremo na hitro preleteti vseh vsebin, ki so relevantne pri pridobivanju teh pravic. Ker pa praktično vsako podjetje potrebuje dobro zaščito svoje intelektualne lastnine, je seveda zanimanja za te vsebine veliko. V veliko pomoč so nam informacije, ki jih enostavno najdemo na spletu, še bolj koristni pa so zastopniki, ki nam dejansko priskočijo na pomoč pri postopkih, kot je prijava patenta.

Veliko dela lahko dejansko opravimo kar preko spleta, čeprav so postopki še vedno vezani na Urad RS za intelektualno lastnino, ki narekuje še nekatere druge obveznosti, ki jih na ta način ni mogoče izvesti. Lahko pa najdemo na spletu ponudnike, pri katerih je možna prijava patenta na poenostavljen način. Na Patent.si najdemo zastopnike, ki opravljajo prav takšne naloge in lahko močno pomagajo podjetjem, ki želijo svojo intelektualno lastnino dobro zaščititi.

Ali potrebujemo zastopnika za prijavo patenta?

V osnovi prijava patenta ne zahteva zastopnika. Kar sami lahko opravimo vse postopke in pridobimo pravice za uporabo zaščitene intelektualne lastnine. Ni pa nujno, da bomo pri tem uspešni, prav tako se lahko izkaže, da gre za zamudne in kompleksne postopke, ki poleg tega zahtevajo tudi določeno finančno investicijo.

Preko zastopnika bo prijava patenta veliko bolj enostavna. Zastopniki namreč dobro poznajo vse postopke, tako da se sami ne bomo poglabljali v različne možnosti zaščite intelektualne lastnine in različne postopke pri tem. Zastopnik bo samostojno pripravil patentno prijavo, ki bo uspešno sprejeta na uradu za intelektualno lastnino.

Izzivi pri prijavi patenta

Na papirju je prijava patenta precej enostavna, a v praksi se pojavijo tudi nekateri izzivi. Treba je dobro poznati možnosti zaščite in prave rešitve za naš primer. Predvsem pa zahteva prijava patenta natančno opredelitev vsebin, ki jih želimo zaščititi, vključno s ponazoritvijo uporabe pri dejavnosti podjetja. 

Copyright © 2021
Pogoji poslovanja